ປະເພດສະປອນເຊີ

Sponsorship Type

Sponsorship Type>> Gold
Silver Bronze
ປະຈຳປີ (LAK) 25,000,000 10,000,000 5,000,000
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທາງທຸລະກິດດານຝຶກອົບຮົມ, ສຳມະນາ ໂອ້ລົມເລື່ອງຕ່າງໆກ່ຽວກັບດ້ານທຸລະກິດ ✔️ ✔️ ✔️
ໂລໂກ້ເທິງໜ້າເພສຂອງເວັບໄຊ໌ ໃຫຍ່ ກາງ ນ້ອຍ
ສະແດງໂລໂກ້ເທິງ Facebook Page ແລະ ໃນສື່ຕ່າງໆ ໃຫຍ່ ກາງ ນ້ອຍ
ສະແດງໂລໂກ້ ໃນງານສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ທາງ LICA ຈັດ ✔️ ✔️ ✔️
ໂຄສະນາຂ່າວປະຈຳເດືອນ A4 size (Full) A4 size (Half) A4 size (1/4)
ໂຄສະນາຜ່ານຊ່ອງທາງສື່ອອນລາຍຕ່າງໆຂອງ LICA  1 ad/month
loLA