ສະມາຊິກ LIDA

LIDA MEMBERS
_

LIDA MEMBERS

_
logo-web-04

ALO! Technology Group
Nongbuathong Road, Nongbuathongtai Village, Sikhottabong District,Vientiane Lao PDR
+856 21 254377
info@alotechnology.com
http://www.alotechnology.com

logo-web-06

Planet
164 Samsenthai Road, Kaoyord Village,
Sisattanak District, Vientiane Capital
Lao P.D.R.
Tel: +856-21 218972-4
Fax: +856-21 216387
planet@laopdr.com
planet.com.la

logo-web-07

AMZ Group Co., Ltd.
Unit 18 Ban Beungkhayong Tay Thadeua Road, Sisattanak District Vientiane
021 316 096
amzgp.com

logo-web-08

GMO-Z.com Lao Co.,Ltd.
6th Floor, Vientiane Plaza, Sailom Road, Hatsady Village, Chanthabouly District, Vientiane, Lao P.D.R.
Tel. +856 21 316 965
website.z.com/la/

logo-web-17

Top Value Service Sole Co., Ltd
ALO Building, Nongbuathong Road, Phonesavarttai Village, Unit 1, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR
Call us on: +856 21 254377
www.topvalueservice.com

logo-web-10

TOHLAO – COWORKING SPACE IN VIENTIANE
021 Francois Nginn Street, Mixay Village 01000
Vientiane, Laos
Tel : +(856 30) 53 29 008, +(856 20) 2828 8899
Email : info@tohlao.com
Website : www.tohlao.com

Web-LIDA-Datacom

Datacom Sole Co., Ltd
Nongbone Road, No. 340, Unit 36,
Phonxay Village, Saysettha District,
Vientiane Capital
Tel: (856 21) 417234
Email: info @ datacom.la
www.datacom.la

Web-LIDA-Laoitdev

Lao IT Development Co., Ltd.
Kamphengmeuang St(T4). Ban Phonthan. Saysettha Dist. Vientiane Capital, Laos 01000
+85621 562905
info@laoitdev.com
www.laoitdev.com

logo-web-05

108-1009 Group Co.,Ltd
108Hill Floor 1 No. 049 Dongpaina Rd, Saphanthong Neua Vil., Sisattanak Dist., Vientiane Capital Lao PDR.
Tel: 021 254349, 020 28811009
Email: info@108.jobs
108.jobs

logo-web-12

Bizgital Co., Ltd.
021 Francois Nginn Street, Mixay Village 01000
Vientiane, Laos
Phone: +(856 20) 5533-2207
Email: info@bizgital.com
www.bizgital.com

logo-web-13

CQ Co., Ltd.
08/179 Ban Vatnak,
Sisuttanak District
Vientiane Capital, 01000
Call us on:
+856-20-22774477
Email: admin@cqinfo.la
www.cqinfo.la

Web-LIDA-LOCA

LOCA
4th floor, EXO Building, Phonsa-art Village, Saysettha District, Vientiane
Call us on:
+8562054444356

logo-web-14
Web-LIDA-FoodPanda
logo-web-15

Maruhan Japan Bank Lao
23 singha road, Phonxay Village, Saysettha District, Vientiane
Call us on:
+8562021 411777
Email: info@maruhanjapanbanklao.com
www.maruhanjapanbanklao.com

Web-LIDA-Dell

DELL
Datacom Building, Nongbone road, Phonxay Village, Saysettha District, Vientiane
Call us on: +8562054296444

Web-LIDA-Uniqtek

UniqTek Co., Ltd
Block 15, Phonesinuan Road, Phonesinuan Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Laos PDR
Call us on: +8562055155108
Email: c.southitham@uniqteklao.com
www.uniqteklao.com

Web-LIDA-Smart-technology

Smart Technology Co., Ltd
23 singha road, Phonxay Village, Saysettha District, Vientiane
Call us on: 021411777
Email:p.phouthong@gmail.com
www.smarttechgroup.la

Web-LIDA-Kiwipay

MPS Company Limited
Thadeua Rd. PO 8260, Beungkhayong Village, Sisattanark District, Vientiane Capital, Lao
Call us on: +856(30) 7711000,
Fax: 030 7776070
Email: deth@kiwipay.io
www.kiwipay.io

loLA