News

ຄະນະສະມາຄົມ LICA ຊຸດໃຫມ່ ໄດ້ຖືກຮັບເຊີນ ແລະ ພົບປະກັບ ທ່ານ ອິວາກາມິ

ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020, ຄະນະສະມາຄົມ LICA ຊຸດໃຫມ່ ໄດ້ຖືກຮັບເຊີນ ແລະ ພົບປະກັບ ທ່ານ ອິວາກາມິ ຕາງຫນ້າຈາກອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າຍີ່ປຸ່ນ JETRO ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ທະນູສອນ ... Read More

ໂຄງການສ້າງທັກສະທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດີຈີີຕ໋ອນ ແລະ ການເປັນຜູ້ປະກອບການຂອງໄວໜຸ່ມ

ໃນວັນເສົາ ທີ 19 ກັນຍາ 2020 ທ່ານ ນາງ ສຸພາພອນ ສວນນະວົງ ແລະ ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ດາລາສານ ຕາງຫນ້າ LICA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດໂຄງການ ສ້າງທັກສະທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ແລະ ການເປັນຜູ້ປະກອບການຂອງໄວຫນຸ່ມ ທີ່ ... Read More

5 ປີຜ່ານ ສະມາຄົມການຄ້າໄອຊີທີລາວ

ມີບົດບາດສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດລິເລີ່ມຂປລ. 5 ປີຜ່ານມາ, ສະມາຄົມການຄ້າໄອຊີທີລາວ ຫລື LICA ໄດ້ມີບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດລິເລີ່ມ (Startup) ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບພາກລັດໃນການຈັດງານ ເພື່ອສົ່ງເສີມຂະແໜງການເຊັ່ນ: ງານວາງສະແດງໄອຊີທີ ລາວ, ການແຂ່ງຂັນຂອງນັກສຶກສາ, ໄວໜຸ່ມ, ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຂະ ບວນການວຽກງານໄອຊີທີໃຫ້ມີຄວາມຟົດຟື້ນ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, ... Read More

Lao ICT Award

The purpose of the awards is to encourage students and researchers by giving them the opportunity to highlight their designs ... Read More
loLA
en_USEN loLA