ຄະນະສະມາຄົມ LICA ຊຸດໃຫມ່ ໄດ້ຖືກຮັບເຊີນ ແລະ ພົບປະກັບ ທ່ານ ອິວາກາມິ


ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020, ຄະນະສະມາຄົມ LICA ຊຸດໃຫມ່ ໄດ້ຖືກຮັບເຊີນ ແລະ ພົບປະກັບ ທ່ານ ອິວາກາມິ ຕາງຫນ້າຈາກອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າຍີ່ປຸ່ນ JETRO ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ທະນູສອນ ພົນອາມາດ ປະທານສະຄົມ, ທ່ານ ທະນົງສິນ ກັນລະຍາ ປະທານກິຕິມະສັກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານສະມາຄົມ LICAທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລື ເລື່ອງແຜນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສະມາຄົມການຄ້າໄອຊີທີລາວ ແລະອົງການ JETRO ໃນການພັດທະນາ ແລະນຳສະເຫນີແນວທາງດ້ານການຫັນເປັນດິຈິຕອລ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະດຶງດູດການລົງທຶນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນຫລາກຫລາຍດ້ານ.#LICA#JETRO

News

Comments are disabled.

loLA